Menu:

Pila  131, 360 01 Karlovy Vary

cz de gb

+420 35 333 1500-3

Projekce v oboru elektro

Provádíme zpracování projektových dokumentací elektro :

  1. K územnímu řízení

  2. Pro stavební povolení

  3. Pro ohlášení stavby

  4. Prováděcí dokumentace

  5. Dokumentace skutečného stavu

Projektovou dokumentaci nabízíme v těchto oborech:

  • El. vedení VN

  • El.vedení NN

  • Transformační stanice

  • Přípojky VN a NN

  • Veřejné osvětlení

  • Elektroinstalace bytů, rod.domků, bytových domů

  • Elektroinstalace kanceláří, obchodů apod.

  • Průmyslové rozvody

  • Fotovoltaické elektrárny

Dále provádíme :

Inženýrské služby

  • zajištění – územního rozhodnutí
  • Stavebního povolení
  • Technický dozor investora
  • Kolaudace staveb
  • Vklady do katastru nemovitostí
  • Věcná břemena

Rozpočty

  • projektové
  • Realizační

Návrhy úspor el. enerií


Projektovou dokumentaci zpracováváme zejména pro skupinu ČEZ,
Městské a obecní úřady, Průmyslové podniky, Armádu, apod.

Máte zájem o naše služby?

NAPIŠTE NÁM


 

Nejnovější projekty:

zobrazit všechny reference

Q2 2016

Výstavba rozvodny a kabelového přívodu 22 kV pro Nejdeckou česárnu vlny

Q4 2015

Výstavba přívodního vzdušného vedení 22 kV pro větrné elektrárny Jindřichovice 2010

Q3 2015

Rekonstrukce vzdušného vedení 0,4 kV v celé obci Boč u Karlových Varů